Dokumentasjon

Dataene som hentes fra dette API kan ikke modifiseres, men kan brukes sammen med andre datasett.
luftkvalitet.info og nilu.no skal refereres til ved bruk av dette API.

Luftkvalitetsindeks

Henter målt verdi og indeks.
Kun komponenter som det er mulig å beregne luftkvalitetsindeks vil være tilgjengelig.
Se "Lookup" for hva hver indeks betyr og hva som er mulig å filtrere på.
Bruk ";" for å filtrere på mer enn en av gangen.

Ruter

GET /aq/utd Filter areas | stations | components | showinvalid Viser siste målte verdi og indeks. Eksempel
GET /aq/utd/{latitude}/{longitude}/{radius} Filter components | method | showinvalid Viser siste målte verdi og indeks for en gitt lokasjon.
Sett method til "within" hvis du ønsker alle tidsserier innenfor en radius.
Radius kan maks være 20km.
Eksempel
GET /aq/historical/{fromtime}/{totime}/{station} Filter station | components| showinvalid Viser målt verdi og indeks innenfor en gitt tidsperiode.
Bruk yyyy-mm-dd som datoformat. Legg til hh24:mi hvis du ønsker å spesifisere tidspunkt.
Tidsperioden kan maks være 1 år.
Hvis station settes til "all" så hentes alle stasjoner.
Eksempel
GET /aq/historical/{fromtime}/{totime}/{latitude}/{longitude}/{radius} Filter components | method | showinvalid Viser målt verdi og indeks innenfor en gitt tidsperiode og for en gitt lokasjon.
Bruk yyyy-mm-dd som datoformat. Legg til hh24:mi hvis du ønsker å spesifisere tidspunkt.
Tidsperioden kan maks være 1 år.
Sett method til "within" hvis du ønsker alle tidsserier innenfor en radius.
Radius kan maks være 20km.
Eksempel
GET /aq/historical/{fromtime}/{totime}/ids/{id} Filter showinvalid Viser målt verdi og indeks innenfor en gitt tidsperiode og for en gitt tidsserieid
Bruk yyyy-mm-dd som datoformat. Legg til hh24:mi hvis du ønsker å spesifisere tidspunkt.
Tidsperioden kan maks være 1 år.
Eksempel

Observasjoner

Henter målt verdi
Se "Lookup" for hva som er mulig å filtrere på.
Bruk ";" for å filtrere på mer enn en av gangen.

Ruter

GET /obs/utd Filter areas | stations | components | showinvalid Viser siste målte verdi. Eksempel
GET /obs/utd/{latitude}/{longitude}/{radius} Filter components | method | showinvalid Viser siste målte verdi for en gitt lokasjon.
Sett method til "within" hvis du ønsker alle tidsserier innenfor en radius.
Radius kan maks være 20km.
Eksempel
GET /obs/historical/{fromtime}/{totime}/{station} Filter station | components | showinvalid Viser målt verdi innenfor en gitt tidsperiode.
Bruk yyyy-mm-dd som datoformat. Legg til hh24:mi hvis du ønsker å spesifisere tidspunkt.
Tidsperioden kan maks være 1 år.
Hvis station settes til "all" så hentes alle stasjoner.
Eksempel
GET /obs/historical/{fromtime}/{totime}/{latitude}/{longitude}/{radius} Filter components | method | showinvalid Viser målt verdi innenfor en gitt tidsperiode og for en gitt lokasjon.
Bruk yyyy-mm-dd som datoformat. Legg til hh24:mi hvis du ønsker å spesifisere tidspunkt.
Tidsperioden kan maks være 1 år.
Sett method til "within" hvis du ønsker alle tidsserier innenfor en radius.
Radius kan maks være 20km.
Eksempel
GET /obs/historical/{fromtime}/{totime}/ids/{id} FiltershowInvalid Viser målt verdi innenfor en gitt tidsperiode og for en gitt tidsserieid
Bruk yyyy-mm-dd som datoformat. Legg til hh24:mi hvis du ønsker å spesifisere tidspunkt.
Tidsperioden kan maks være 1 år.
Eksempel

Aggregering

Returnerer døgnmiddel, årsmiddel etc
Se "Lookup" for hva som er mulig å filtrere på.
Bruk ";" for å filtrere på mer enn en av gangen.
Hvis showInvalid er satt til true så vises ugyldige verdier som null

Ruter

GET /agg/{meantype}/{fromtime}/{totime}/{station} Filter station | components | timestep | coverage | showinvalid Viser aggregert verdi innenfor en gitt tidsperiode.
Bruk yyyy-mm-dd som datoformat. Legg til hh24:mi hvis du ønsker å spesifisere tidspunkt.
Tidsperioden kan maks være 1 år. For årsmiddel kan perioden være mer.
Timestep i sekunder. Mest vanlig er 3600.
Eksempel
GET /agg/{meantype}/{fromtime}/{totime}/{latitude}/{longitude}/{radius} Filter components | method | timestep | coverage | showinvalid Viser aggregert verdi innenfor en gitt tidsperiode og for en gitt lokasjon.
Bruk yyyy-mm-dd som datoformat. Legg til hh24:mi hvis du ønsker å spesifisere tidspunkt.
Tidsperioden kan maks være 1 år. For årsmiddel kan perioden være mer.
Sett method til "within" hvis du ønsker alle tidsserier innenfor en radius.
Radius kan maks være 20km.
Timestep i sekunder. Mest vanlig er 3600.
Eksempel
GET /agg/{meantype}/{fromtime}/{totime}/ids/{id} Filter coverage | showinvalid Viser aggregert verdi innenfor en gitt tidsperiode og for en gitt tidsserieid
Bruk yyyy-mm-dd som datoformat. Legg til hh24:mi hvis du ønsker å spesifisere tidspunkt.
Tidsperioden kan maks være 1 år. For årsmiddel kan perioden være mer.
Eksempel

Døgnmiddel (Bruk Aggregering i stedenfor)

Beregner døgnmiddel for en gitt periode
Se "Lookup" for hva som er mulig å filtrere på.
Bruk ";" for å filtrere på mer enn en av gangen.

Ruter

GET /stats/day/{fromtime}/{totime}/{station} Filter station | components | timestep Viser døgnverdi innenfor en gitt tidsperiode.
Bruk yyyy-mm-dd som datoformat. Legg til hh24:mi hvis du ønsker å spesifisere tidspunkt.
Tidsperioden kan maks være 1 måned.
Hvis station settes til "all" så hentes alle stasjoner.
Timestep i sekunder. Mest vanlig er 3600.
Eksempel
GET /stats/day/{fromtime}/{totime}/{latitude}/{longitude}/{radius} Filter components | method | timestep Viser døgnverdi innenfor en gitt tidsperiode og for en gitt lokasjon.
Bruk yyyy-mm-dd som datoformat. Legg til hh24:mi hvis du ønsker å spesifisere tidspunkt.
Tidsperioden kan maks være 1 måned.
Sett method til "within" hvis du ønsker alle tidsserier innenfor en radius.
Radius kan maks være 20km.
Timestep i sekunder. Mest vanlig er 3600.
Eksempel

Lookup

Lister opp metadata som kan brukes til filtrering

Ruter

GET /lookup/areas Viser alle tilgjengelige områder.
Eksempel
GET /lookup/stations Filter area | utd Viser alle tilgjengelige stasjoner.
Bruk "area" for å filtrere på ett område
Sett utd til true hvis du kun ønsker stasjoner som har nye data.
Eksempel
GET /lookup/components Viser alle tilgjengelige komponenter.
Eksempel
GET /lookup/aqis Filter component | culture Viser helsetekst for luftkvalitetsindeks pr komponent.
Bruk "component" for å filtrere på komponent
Sett culture til "en" for å få engelsk tekst
Eksempel
GET /lookup/meantypes Viser alle middlingstyper som kan aggregeres.
Eksempel
GET /lookup/timeseries Filter station | component | timestep Viser alle tilgjengelige tidsserier Eksempel

UV - Varsel

Gir deg 3 dagers uv varsel basert på 1 grads grid for hele verden
Se uv.nilu.no/world

GET /uv/forecast/{latitude}/{longitude} Viser varsel for ett punkt
Eksempel
POST /uv/forecast PAYLOAD { locations: [ { latitude:10.3, longitude:10.2 } ] } Viser varsel for ett eller flere punkter

UV - Vitamin D

TBD

Url

POST /uv/vitd

Payload


{
  "latitude": float,
  "longitude": float,
  "altitude": float,
  "month": int,
  "day": int,
  "time": float,
  "ozone": float,
  "albedo_type": int,
  "dose_product": int,
  "skin_type": int,
  "sky": int
}
      

Lookups

albedo_type (0=snow(5cm), 1=snow(2cm), 2=sand, 3=Lawn, 4=concrete(dry), 5=concrete(wet), 12=new_snow, 13=old_snow)

dose_product (1=VitD, 2=CIE)

skin_type (1=pale, 2=blond_caucasian, 3=darker_caucasian, 4=mediterranean, 5=Middle east, 6=Black)

sky (0=cloudless, 1=scattered clouds, 2=broken clouds, 3=overcast)